Stanovisko k umiestneniu označníka č. 19 pre diaľkové a medzinárodné linky

Chcem ako predseda predstavenstva spoločnosti MDS a.s Považská Bystrica informovať verejnosť, že uvedené miesto vzniklo dočasne a narýchlo, pretože diaľkové linky viac ako rok nepremávali a v súčasnosti od 4.6.2021 požiadali dvaja prepravcovia o zriadenie zastávky.
Postupne ako budú pribúdať ďalší dopravcovia, MDS a.s. pristúpi k rekonštrukcii zastávky č. 19 s prístreškom pre medzinárodnú a diaľkovú dopravu.
Je pravdou, že MDS a.s. Považská Bystrica realizovala z európskych fondov rekonštrukciu autobusovej stanice v Považskej Bystrici. Táto rekonštrukcia bola realizovaná v súlade s podmienkami EÚ a v súlade so žiadosťou o NFP. Jednou z podmienok čerpania tohto finančného príspevku bolo, že komerčné linky (diaľková a medzinárodná doprava) nemôžu využívať rekonštruované nástupištia AS v Považskej Bystrici.
Výhody vyplývajúce z rekonštrukcie autobusového nástupišťa môžu využívať len dopravcovia vykonávajúci prepravu osôb vo verejnom záujme – zákon 56/2012 Z.z. (MHD a prímestská doprava), preto sme pristúpili k možnosti zriadiť dočasnú zástavku pre medzinárodnú a diaľkovú dopravu čo najbližšie mieste k ostatný nástupištiam tak, aby cestujúca verejnosť mohla využívať všetky 3 typy dopravy – MHD, prímestská, diaľková.

V Považskej Bystrici 03.06.2021

 

Ing. Jozef Kerul
Predseda predstavenstva

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *